Съвети за CV

Съвети за CV-то ви


 

 • Мислите интернационално!
  1. Разбиране за какво е точно CV-to!
   По принцип,
   пишейки CV ти полагаш усилие, за да направиш възможно това да те
   поканят на интервю! Може да се окаже много скъпо да се интервюират
   всички кандидати тъй като компаниите търсят внимателно няколко души,
   които да допринесат със своите умения за развитието на компанията си!
  2. Липса на опит
   • Студентите
    пишат CV-та, които са прост списък на дейности, защото те мислят, че
    всички го правят по този начин, но този прост списък на казва нищо на
    работодателя за нас.
   • Често студентите си нямат и на
    представа как трябва да е организирано CV-то: хронологично като история
    или да се започне от най-скорошното събитие. Сега трябва да говориш за
    своите умения! Работодателите не са непременно заинтересовани от
    историята на предишния ти трудов опит.
  3. Има още няколко затруднения, които се появяват при писането на CV:
   • Усещането,
    че имате малък опит в областта, за която кандидатствате. Това е
    основното чувство, което трябва да превъзмогнеш, защото опитът не идва
    непременно от работата, но и от други дейности, в които си взимал участие.
   • Нежеланието да бъдеш преценен на основата
    на толкова малко информация, защото съществува правилото на едната
    страница при писането на CV. В CV-то трябва да са представени сбито
    различни резултати, които си постигнал!
   • Трудността да покажеш своята ценност.
    Трябва да осъзнаеш собствената си ценност и опит и да ги изразиш по
    начини, по който другите да те разберат.
   • Трудността да накараш
    работодателя да те разбере. Трудността идва от непълен себе-анализ, от
    това какво сме правили преди как да го адаптираме към ценностната
    система на работодателя.
   • Трудността да комуникираш интернационално.
    При кандидатстването за международни страни, не бива да се акцентира
    върху местните различия! Трябва да говориш глобално.
 • Ако търсиш интернационална работа или стаж в световноизвестни компании,
  тези съвети за написване на отлично CV са точно за теб! В началото при
  написването на CV ще срещнеш някои затруднения като:

 • Подготовка за писане на CV:
  1. Намери информация за работата. Това означава, че ти имаш доста добра представа за това каква дейност
   се развива в някой отдел, даже никога и да не си работил в такъв.
  2. Разучи описанието на работата. Всяка
   работа може да е описана с отговорностите, с необходимите качества, с
   необходимото образование и с развитието в професионално отношение.
  3. Разучи компанията. Твоите познания като
   потенциален потребител може да ти помогнат да отправиш въпроси, които
   да заинтересоват работодателя, и да ти дадат възможност да се поставиш
   на неговото равнище.
  4. Опознай себе си. Потърси свои способности, за които може да пишеш в CV-то си.
  5. Мисли като за продажба. Потребителят не иска да те пита много за всички характеристики на твоя
   продукт при продажба (в случая самият ти), но иска от теб директно да
   свържеш характеристиките си веднага с неговите нужди.
  6. Знай какво може да правиш! Трябва да имаш добра представа за своите умения, които могат да се свържат с работата, за която кандидатстваш.
  7. Как си учил! Трябва да бъдеш готов да покажеш своето съзнание, че си учил в
   миналото. Трябва също да осъзнаеш как си учил. Това е важно, за да
   разбереш своя потенциал за учене в бъдеще.
  8. Какво си правил. За работодателя има
   здрава връзка между това какво си правил преди и какво ще правиш в
   бъдеще. Трябва да покажеш уменията си, с които си постигнал резултати.
   Постиженията идват от опита в работата, от странични дейности, от
   хобита и от университета.
 • Как се структурира CV.
  • Напиши първо за образованието си:
   • когато мислиш, че образованието ти казва най-много неща за уменията ти, които се опитваш да продадеш!
   • когато си правил промяна в кариерата си, когато си бил подготвен за нова професия.
  • Напиши за образованието си на второ място:
   • Когато опита ти е по-показателен за уменията ти от образованието;
   • Когато работата те е отделяла от училището или университета.

   Трябва да си и внимателен при назоваването на наименованията на своите
   научни степени! Не бива също да използваш наименованията на степените
   на своя език, а да използваш международните степени. Не трябва да
   квалифицираш степените си. Степените просто трябва да са написани
   коректно! Идеята за значимостта: ако имаш задълбочени познания в някоя
   област ти трябва да акцентираш върху това. Например: ако си се
   дипломирал, може да добавиш примерно” Специализирал във Франция”. Ако
   все още учиш може да напишеш „ Специализиращ във Франция”.

   В това поле може да
   напишеш за дейности, които ти дават определен опит, свързан с работата,
   за която се целиш. Тези дейности могат да бъдат стажове, работа на
   пълен или на съкратен работен ден, лятна работа и др. Независимо от
   ситуацията много е важно да споменеш за професионалния си опит в CV-то
   си. Ако имаш много малък опит, търси успехите си в други области, за да
   продадеш своите умения. Често компаниите предлагат обучения като
   подготовка за работата.
   Няма нужда от споменаване, че това
   поле е крайно важно за CV-та, в които кандидатите предлагат умения за
   интернационална работа. Когато пишеш за езиците, които владееш, трябва
   да опишеш подробно своето ниво на знание, колко години си учил езика и
   т.н.
   Може би те идват от
   дейности, които не са свързани с работата. Създаваш такова поле може да
   изглежда много положително в CV-то. Ако си бил член на група това не е
   постижение, трябва да покажеш какво точно си правил.
   Полето за спортове и
   занимания през свободното време трябва да бъде махнато, защото ако те
   съдържат много споменати неща, това предполага, че вие сте
   заинтересовани единствено в спортове и дейности за свободно време.
   Избягвай да използваш последното поле от CV-то си като вид кошче за
   боклук. Всичко трябва да е логически свързано.
  • Ако знаеш как да
   използваш различни софтуерни пакети и интернет, това често заслужава
   свое собствено поле. Също и компютърни умения с примери и включени
   успехи, освен ако не си написал за това в полето Постижения и умения.
  • Дейностите, свързани със спорта, нямат нужда от
   детайлизиране, освен ако не са свързани с умения за постоянство,
   организация на събития или общественополезна дейност. Обучението на
   спортове на други е много позитивна добавка. Това акцентира върху
   търпението, предприемчивостта и способността за общуване. Но това би
   стояло по добре в раздела Постижения и умения
   Може да се чувстваш, че
   все едно акцентираш върху своя портрет в края на CV-то си. Просто
   споменаването на три области, в които си заинтересован, е достатъчно.
 • Образование: Трябва да решиш дали да споменеш за образованието си на първо или на второ място.

  Професионален опит:Езици:Постижения и умения:Интереси и дейности:Изключения:Лични интереси:

 • От каква информация трябва да се откажеш?
   Напиши само един адрес, на който да получаваш важна кореспонденция! Ако напишеш е-mail в CV-то си, проверявай го често.
   Трябва ли да я напишеш или не? Едно нещо изглежда очевидно: може да
   изглеждаш прекалено млад за работата или напротив- много възрастен.
   Когато става дума за хора, които са в началото на кариерата си,
   възрастта не е отрицателна точка, но вероятно не е и положителна. Ако
   не си сигурен дали това е положителна или отрицателна точка не
   споменавай за възрастта си в CV- то си. За тези, които смятат, че
   възрастта им е достатъчно сериозна, за да се напише в CV, просто
   наберете примерно 25 годишен. Не споменавайте за рождения си ден и
   място на раждане.
   Това е информация, от която
   трябва да се гордеем и тя може да даде полезна информация на
   международния работодател. Ако мислиш, че националността ти поради
   някоя причина няма да е плюс, за да те поканят на интервю, тогава не я
   споменавай.
  • Използване на абревиатури и жаргон от компания, които другите не могат да разберат
  • Да споменете за чувствителни области като политика и религия.
  • Да се опитате да кажете всичко: научи се да казваш само най-важното. Помни правилото за една страница.
  • Да организирате CV –то си лошо: бъди внимателен при избирането на наименованията на полетата и подбирай какво да пишеш в тях.
  • Да посочиш информация, която не е свързана с работата или е отрицателна, примерно, че си разведен.
 • Адрес:Възрастта ти:Националност:Грешки, които да избягвате:

 • Четири основни структури на CV:
  1. Хронологично CV
   Това е най-познатата структура, защото е лесна за организиране. Не
   представлява трудности до момента, в който стане няколко страници.
   Всъщност има много случаи, в които хронологичното CV не е добър избор,
   но нека първо разгледаме случаите, в които то е добър избор:
   1. Има ограничен брой на работи. Ако си работил на
    няколко работи, имаш възможност да направиш малко „филмче”, което
    фокусира на резултата.
   2. Ако всичките ти работи са в една област.
   3. Урока
    от „историята” е ясен. Винаги записвай най-скорошното събитие
    най-отгоре. Ако последната ви работа не е най-добрата, Хронологичното
    CV не е най-доброто за твоя случай.
   4. Образованието е относително важно за целите в кариерата,
    които си е поставил пишещия CV-то. Образованието е най-отгоре, когато
    кандидата току-що е завършил или когато неговият професионален опит
    изглежда по-малко свързан с работата, за която кандидатства, отколкото
    образованието му, най-вероятно икономика или мениджмънт.
   5. Няма липсващи години, ако не си прекъснал кариерата си.

   Кога ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА Хронологично CV:

   1. Когато
    си работил на много места. Дълга листа от предишни работи няма да бъде
    добре оценена от работодателите, защото те обикновено отделят по 2
    минути на CV. Ако си работил на различни места, но в една и съща област
    ти трябва да използваш CV за Области на познание и знания.
   2. Когато си работил в много различни области. Тази ситуация
    е много типична за ново завършилите, които може да са работели в много
    различни места, за да се издържат.
   3. Когато променяш професията си. Явно CV, което показва
    занимания в област, от която искате да излезете, не помага да продадете
    уменията си, които смятате, че може да използвате в друга област.
   4. Когато настоящото образование е важно. Това може да върви
    ръка за ръка с промяна в професията. Поставянето на образованието
    най-отгоре е опция, но после местата, в които си работил, може да се
    окажат несвързани.
   5. Когато урока от твоята история е подвеждащ. Ако
    професионалната ти кариера не се е развивала в права линия,
    Хронологичното CV просто ще подчертае спадовете и висините в кариерата
    ти.
  2. CV на уменията и на опита
   Това по-добро, печелещо интервюта CV е често структурирано с полета за
   области на умения и опит. То позволява да организирате опита си в
   категории на способности, където редът, по-който събитията са се
   случили, няма значение! Този тип CV е подходящо в следните случаи:
   1. Когато искаш да се освободиш от хронология, която не е привлекателна.
   2. Когато
    си в началото на кариерата си и искаш да наблегнеш само върху уменията
    и опита си, които са директно свързани с работата и с цел да представиш
    фокусиран портрет.
   3. Когато кандидатстваш за стаж и искаш да докажеш, че имаш основа, която да улесни работата ти.
   4. Когато
    планираш промяна в кариерата си и искаш да отдалечиш вниманието от
    предишната ти кариера и да покажеш уменията, които имаш за новата си
    кариера.
  3. CV на уменията и постиженията
   С този тип CV кандидатът отправя директна оферта от умения, свързани с
   изискванията на работата, за която кандидатства, и доказва уменията си
   с конкретни постижения. Уменията обикновено са развити в техническа
   област, различна от позицията, към която се цели в момента.
  4. Писмо\CV комбинация
    Често е използвано, когато:
   • Когато имаш потвърден опит в областта;
   • Когато имаш много малък опит;
   • Когато не си се занимавал с тази дейност за известно време;
   • Когато можеш да намериш името на човека , към когото да го адресираш.