Съвети за интервю

Съвети за интервю


 

Всяка една от предложените техники трябва да бъде обмислена последователно,
независимо от това за какъв пост се явявате на интервю.

 

 • Поканени сте на интервю :)! Какво следва сега?
  В дългото пътешествие на себеопознаване ти си успял да напишеш успешно
  CV и си поканен на интервю, но сега не е момента да отваряш
  шампанското! Не се излежавай и не се отпускай- продължи да се
  подготвяш! Все още се състезаваш с другите, които също са
  кандидатствали и са поканени на интервю! Ти не познаваш другите
  кандидати и не знаеш дали си на върха или на дъното на купа.
  Най-доброто, което може да направиш е да не се притесняваш от другите
  кандидати, защото не можеш да направиш нищо по въпроса. Концентрирай се
  върху това да разбереш какво интервюиращият иска да научи от интервюто
  и какво ти можеш да предложиш.
 • Какво иска интервюиращият?
  След много
  внимателно обмисляне и структуриране написал\а си CV-то си като
  предварително интервю. Въпросът е, че ти може и да не знаеш какво точно
  е привлякло вниманието на компанията! Сега е момента да седнеш и да
  прочетеш отново собственото си писмо и CV! Чети ги като работодател.
  Какво той иска да разбере по време на интервюто? Каква е връзката между
  CV-то ти и въпросите, които той може да зададе?
 • Помни, че интервюто има различни цели: потвърждаващи, задълбочаващи и предизвикателни:
  1. Първо интервюиращият ще иска да потвърди своето първо впечатление за теб. Той
   ще търси доказателство, за да потвърди и подсили първото си впечатление
   и за да убеди себе си, че впечатлението му е правилно . Ще иска да
   докаже, че е бил прав за теб, че ти имаш определена стойност.
  2. Веднъж убедил се, че е бил прав за твоето CV,
   работодателят ще проучва информация за по-пълна, по-ясна картина за
   твоите умения, твоята подготвеност за работата, и потенциала ти за
   по-нататъшно развитие. Най-добрата стратегия, която можеш да приложиш е
   честният диалог, диалог за твоя потенциал за учене и реализъм относно
   липсата на опит.
  3. Интервюиращият ще търси и някои неблагоприятни
   доказателства, това са доказателства, които поставят под съмнение
   първите му впечатления.Той знае, че никой не е перфектен. Тренираният
   интервюиращ ще разучи всеки пример за твоя грешка и ще очаква
   информация за тях. Неблагоприятните доказателства ще му помогнат да
   различи личността от измамника.
 • По време на интервюто:
  Не играйте роля, която не е за вас! После няма да сте щастливи в
  работата си, ако го направите. На интервюто, ще сте притеснени.
  Задаването на въпроси може да помогне да разведрите напрегнатата
  атмосфера и да създадете обстановка на взаимно приемане и предаване на
  информация. Естествено е да питате за компанията, за нейния прогрес, са
  предизвикателствата, с които трябва да се справите, и за възможностите
  ви за развитие в компанията. Ако не знаете как да отговорите или никога
  не сте уверен, приеми го и се опитай да научиш отговора. Прояви се
  като, човек разрешаващ проблеми, покажи способността си да се справяш в
  някои ситуации.
 • Хипотетични въпроси:
  Интервюиращите
  често ги използват. Те питат как би реагирал в определени ситуации.
  Това може да са ситуации, в които не си попадал преди. Често тези
  въпроси служат като мерило за интелекта на кандидата и го насърчават да
  опознае интервюиращия и да познае какво той иска да чуе.
  Въпросите може да са от типа:
  • „Какво би направил, ако хванеш някой да краде от компанията, а ти знаеш че този човек има финансови проблеми?”
  • „Как бихте реагирали за да промените стратегия, която е поддържана от
   работодателя ви, но вие чувствате, че е пагубен за ефективността на
   отдела?”
 • Изречения със затворен край или „да” или „не”въпроси
  Този тип изречения са вмъкнати в цялото интервю, за да проверят
  фактическа информация, за да сравнят вашия профил с описанието на
  работата или да се фокусира интервюто, ако то се е отклонило от темата.
  Най-добрия начин да се подготвиш за такива въпроси е да опознаваш
  отлично своята основа и квалификация.
 • Поведенческо интервюиране и въпроси с отворен край
  Тази информация ще позволи на работодателя да прецени способностите на
  кандидата за специфични ситуации, в които тя или той е вероятно да
  попадне в новата си работа. Работодателят създава случай, в който
  кандидата доказва, че е такъв какъвто твърди че е. Миналите събития,
  които са критични за такива интервюта, се превръщат в доказателства,
  положителни или отрицателни, за качества, които кандидата предлага.
  • "Харесваше ли ти предишната работа?"

   Този
   въпрос обикновено е последван от „Защо?”. Информацията дадена в частта
   „Защо?”на отговора дава най-пълна информация на интервюиращия. Почти
   всички въпроси с отворен край целят да съберат информация за предишното
   поведение на кандидата, неговата или нейната ефективност в работата и
   положение. Начина, по който с инструкциите, отговорностите, с
   информацията и с хората в специфични ситуации, изяснява до голяма
   степен какво би се очаквало от същия човек в бъдеще. Изправен срещу
   целенасочени въпроси за миналия му опит, здравомислещият кандидат рядко
   би замълчал и винаги би имал евентуална реакция на въпросите на
   интервюиращия, защото той би помислил за целенасочеността на това какво
   той или тя е направил и би помислил за определена перспектива.
   Нездравомислещият кандидат би бил хванат неподготвен и би спрял да
   говори, изведнъж намирайки себе си за изгубен. За интервюиращия това би
   било просто потвърждение за липса на анализ и подготвеност за работата.

  • „Според вас с какво сте допринесли на отдела, за който сте работели преди?”
  • „Защо смятате, че това е било по-добро от другите неща, които сте правили?”
  • „Имахте ли затруднения докато ви приемат на работа?”
  • „Как се справихте с тези затруднения?”
  • „Какво от предишния ви опит можете да ви помогне, ако започнете работа в нашата компания?”
 • Въпроси с отворен край
  Задаването на въпроси с отворен край е най-често използвания метод в поведенческите интервюта и често следват след изреченията със затворен
  край. Типични примери са :
  Техника на проницателността
  Техниката на проницателността е просто вариант на поведенческото интервю, използвано за изучаване на дадена област в дълбочина. Тази
  техника използва слоеве от непредубедени въпроси подтиквайки
  интервюирания да разкрие все повече и повече неща за себе си,
  позволявайки на интервюиращия да се концентрира върху уменията и
  характера, които иска да открие. Обикновено въпросите са от типа на:

 • Интервю на случаите
  Този тип интервю е използвано от консултантските фирми. На
  интервюирания е даден бизнес случай като тези използвани в
  икономическите училища. Случаят не е много дълъг и от интервюирания се
  иска да отговори устно на въпросите на интервюиращия. От кандидата
  често се иска да обобщи проблемите на компанията в един въпрос, да го
  анализира и да предложи решения на проблема. Очаква се кандидата да
  защити логиката на предложеното решение.